Home » Cổ truyền, Văn hóa » Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 3) tấn công Bắc Kinh

Hai bên  nghị hòa củng cố lực lượng

Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích mất, Viên Sùng Hoán muốn tranh thủ hòa hoãn với Đại Kim nhằm có thời gian củng cố lực lượng, Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực thay cha lên ngôi Đại Hãn cũng muốn có thời gian nhằm củng cố lực lượng nên đã đồng ý nghị hòa.

Hoàng Thái Cực. (Tranh: Wikipedia)

Hoàng Thái Cực. (Tranh: Wikipedia)

>> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 1) Nỗ Nhĩ Cáp Xích Xây dựng Đại Kim hùng mạnh

>> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (phần 2) tiến đánh nhà Minh

Tuy nhiên việc hòa hoãn này khiến trong Triều có nhiều kẻ nhỏ to khiến Viên Sùng Hoán phải dâng tấu về Triều Đình báo rằng:  “Ngoài quan ải đất hẹp người đông nên phải xây dựng sửa sang lại ba thành Cẩm Châu, Trung Tả và Đại Lãng để phòng tuyến kéo dài ngoài quan ải đến 400 dặm. Nếu như thành chưa được tu sửa xong mà quân nhà Kim đã đánh thì tất phải thua. Ta đã ở vào thế đánh thì thắng thủ thì bại. Vì thế nhân nhà Kim đánh nhau với Triều Tiên, chúng ta lấy kế hòa để tiến, hoãn binh củng cố thành trì. Khi nhà Kim đến thì chúng ta đã tu sửa tốt thành trì vùng biên để vững chắc thì nhà Kim không thể làm gì được“.

Hoàng Thái Cực nhân thời gian này dẫn quân tiến đánh và chinh phục được Triều Tiên, giải quyết vấn đề hậu cần nhằm chuẩn bị tiến đánh nhà Minh. Trong khi đó Viên Sùng Hoán ra sức tu sửa thành trì, mua sắm vũ khí, chỉnh đốn binh mã, vỗ về dân chúng.

Sơn Hải Quan là một trong những cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành, nằm cạnh phía cực đông của Vạn Lý Trường Thành kế bên ranh giới Liêu Ninh, cạnh bờ biển Ninh Viễn là Hưng Thành. Đây là của ngỏ quan trọng để quân Đại Kim có thể tiến vào Trung Nguyên.

Tiền đồn của Sơn Hải Quan là hai cứ điểm quan trọng, thành Ninh Viễn và thành Cẩm Châu. Viên Sùng Hoán chọn Ninh Viễn xây dựng thành cứ điểm để ngăn quân Đại Kim.

Điểm cực Đông của Vạn Lý Trường Thành nằm tại Sơn Hải Quan, giáp bờ biển. Mệnh danh là "lão long đầu". (Ảnh wikipedia.org)

Điểm cực Đông của Vạn Lý Trường Thành nằm tại Sơn Hải Quan, giáp bờ biển. Mệnh danh là “lão long đầu”. (Ảnh wikipedia.org)

Tấn công Sơn Hải Quan

Năm 1627 Hoàng Thái Cực đưa lực lượng hùng hậu tấn công, thực hiện mưu lược giành chiến thắng, vì thành Ninh Viễn chắc chắn hơn, nên ông ra kế hoạch tiến đánh Cẩm Châu, khiến quân Minh từ thành Ninh Viễn sang ứng cứu, lúc đó quân Đại Kim sẽ mai phục sẵn đánh bại quân Minh.

Với kế hoạch này Hoàng Thái Cực chia quân là 3 hướng bao vây tấn công thành Cẩm Châu, rồi cho quân bí mật mai phục con đường từ Ninh Viễn đến Cẩm Châu. Thế nhưng Viên Sùng Hoán cũng phán đoán nghi ngờ nên cương quyết cho quân ở lại giữ thành Ninh Viễn mà bỏ ngỏ Cẩm Châu.

Thế nhưng thành Cẩm Châu bị quân Kim liên tục công phá, tình thế nguy cấp, Viên Sùng Oán đành phái bộ tướng đưa 4.000 kỵ binh ứng cứu.

Tuy nhiên quân mai phục của Đại Kim cũng chờ mãi không thấy quân Minh cứu thành Cẩm Châu đi qua, nên dồn lực tấn công thẳng vào thành Ninh Viễn. Tuy nhiên quân Minh dựa vào thành trì vững chắc nên vẫn giữ vững, Hồng Di đại pháo vẫn là vũ khí quyết định gậy tổn thấy lớn cho quân Đại Kim.

Không chiếm được Ninh Vẫn, Hoàng Thái Cực lại cho quân đánh thành Cẩm Châu, tuy nhiên quân Minh tại Cẩm Châu nghe tin chiến thắng từ Ninh Viễn nân sĩ khí lên rất cao, quân Nữ Chân lại rất e ngại Hồng Di đại pháo nên cuộc tấn công này không mấy hiệu quả.

Sau 5 tháng tấn công không thành công, Hoàng Thái Cực đành cho quân rút lui

Viên Sùng Hoán chỉ huy quân Minh đánh lui quân Đại Kim, nhưng ở trong Triều Đình Ngụy Trung Hiền cùng vây cánh ganh tỵ nói xấu ông với Hoàng Đế, cho rằng Viên Sùng Hoán cố ý khiêu khích dẫn đến quân Kim tấn công, và lúc nguy cấp không mang quân ứng cứu Cẩm Châu. Việc này khiến Viên Sùng Hoán phải từ chức, ông phải về quê

Tuy nhiên ngay sau đó vua Sùng Trinh lên kế vị, loại bỏ vây cánh Ngụy Trung Hiền, triệu hồi Viên Sùng Hoán và bổ nhiệm ông làm Tổng đốc Liêu Đông, trấn thủ Sơn Hải quan.

Tấn công Bắc Kinh

Hoàng Thái Cực hiểu rằng vượt qua phòng tuyến Sơn Hải Quan để tiến thẳng đến Bắc Kinh là khó, bởi tuyến phục thủ nơi đây chắc chắn lại có vũ khí hiện đại. Vì thế quyết định chuyển hướng đi đường vòng qua Liêu Đông để đến Bắc Kinh.

Nhận thấy phía Tây Bắc quân Minh không chú trọng phòng thủ, nên Đại Kim quyết định tiến quân theo hướng này.

Tháng 10/1629 nhận thấy quân Minh đang tập hợp lực lượng xuống phía nam, bao vây quân khởi nghĩa của Lý Tự Thành ở Xa Sương Hạp, Hoàng Thái Cực quyết định tấn công.

Lần tiến quân này quân Đại Kim được trang bị hỏa pháo, đây là một vũ khí mới mẻ dù không thể sánh được so với Hồng Di đại pháo của quân Minh. Ngày 27/10/1629 Hoàng Thái Cực cho quân tiến đánh Tuân Hóa khiến Viên Sùng Hoán phải đem quân từ Kinh Châu đến cứu viện. Nhưng đấy chỉ là đòn nghi binh, quân Đại Kim tiến theo hướng khác.

Quân Kim bí mật vòng qua Trường Thành, đến vùng Tây Bắc tấn công liên tiếp hạ 5 thành. Trước đây Viên Sùng Hoán đã báo về Triều Đình về việc tằng cường tuyến phòng thủ ở Tây Bắc, thế Nhưng Triều Đình rất lơ là, việc tăng cường phòng thủ nơi đây rất chậm chạp.

Thấy quân Đại Kim vướt qua phòng tuyến Tây Bắc, quân Minh vội vàng huy động quân phản công lấy lại các thành thành trì nơi đây. Cuộc chiến nơi đây rất quyết liệt, quân Đại Kim ít hơn lại bị bao vây, họ đã dùng đến hỏa pháo chống lại quân Minh giữ vững các thành trì.

Hoàng Thái Cực từ Kế Châu vượt Tam Hà, chiếm Thuận Nghĩa rồi đánh thẳng đến Thông Châu, lại vượt sông tiến lên uy hiếp Bắc Kinh.

Kỵ Binh người Nữ Chân tiến như vũ bão thẳng đến Bắc Kinh, Viên Sùng Hoán nghe tin vội đưa kỵ cùng chặn đường quân Đại Kim nhưng không kịp do kỵ binh của người Nữ Chân tiến rất nhanh.

Quân Đại Kim tiến đến ngoài Bắc Kinh, vua Sùng Chinh vội tăng cường quân phòng thủ và cho người báo tin các nơi về ứng cứu kinh thành.

Lúc này nhà Minh muc nát, các quan trên dưới chỉ lo đục khoét của dân, khiến tình cảnh người dân đói khổ nổi loạn khắp nơi. Ở phía nam nổi lên cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành, khiến vua Sùng Chinh phải cho quân đến ngăn cuộc khởi nghĩa này, đúng lúc quân của Lý Tự Thành bị vây chặt ở Xa Sương Hạp và sắp bị tiêu diệt thì quân Minh được lệnh phải rút về bảo vệ Kinh Thành.

Quân Kim ở ngoài thành bắn pháo vào, toàn bộ Triều Đình nhà Minh hoảng loạn rúng động. Nhưng lúc này nhà Minh vẫn còn đó một viên tướng tận trung với Triều Đình, Viên Sùng Hoán dẫn theo 9.000 kỵ binh ở thành Ninh Viễn và Cẩm Châu ngày đêm về Kinh thành ứng cứu. Do kỵ binh quân Minh không thể nhanh như kỵ binh của người Nữ Chân, nên ông phải cho quân đi liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp ứng cứu.

Viên Sùng Hoán - Viên tướng rường cột tận trung với Triều Đình nhà Minh. (Ảnh wikipedia.org)

Viên Sùng Hoán – Viên tướng rường cột tận trung với Triều Đình nhà Minh. (Ảnh wikipedia.org)

Tháng 11/1629 hai bên kịch chiến ngay bên ngoài thành Bắc Kinh. Viên Sùng Hoán chỉ huy 9.000 quân Minh đối đầu với 10 vạn quân Đại Kim, nhiều cánh quân từ các nơi cũng đổ về ứng cứu. Quân Đại Kim giao chiến suốt 6 tiếng đồng hồ vẫn không sao vào được trong thành.

Hoàng Thái Cực đích thân ra trận tiền để quan sát doanh trại của Viên Sùng Hoán, thấy thế trận bày ra rất chặt chẽ không tìm ra điểm yếu nào để tấn công, lại có nhiều cánh quân kéo đến ứng cứu Kinh Thành nên đành quyết định lui quân.Viên Sùng Hoán không đuổi theo mà cho quân ở lại ở bảo vệ Kinh Thành.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc