Home » Thế giới » Chín bài bình luận về ĐCSTQ mở ra tương lai cho Trung Quốc
Tháng này đánh dấu 8 năm kể từ khi Cửu bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) được đăng lần đầu tiên bởi The Epoch Times – Thời báo Đại Kỷ nguyên. Kể từ đó, Cửu bình được công nhận là đã cho nhân dân Trung Quốc một cái nhìn mới động trời về lịch sử hiện đại của nước mình và triển vọng tương lai của Trung Quốc.


Jing Chu, một tác giả Trung Quốc, nói:

“Lịch sử và sự thật [của Trung Quốc] bị tản mát. Không gì đã từng làm việc mà Cửu bình đã làm để vạch trần gốc rễ của Đảng Cộng sản. Đó là một tác phẩm xuất sắc. Mọi người đã sốc sau khi đọc nó, và nó đã nâng cao hiểu biết của chúng ta về rất nhiều điều.”

Cửu bình phê phán và phân tích ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nhân dân và đất nước Trung Quốc. Đặc biệt là, nó xem xét hậu quả của việc loại bỏ các giá trị đạo đức truyền thống và thay bằng ý thức hệ cộng sản – và ảnh hưởng hiện nay ở Trung Quốc sau khi đã vứt bỏ phần lớn chủ nghĩa cộng sản.

Jing Chu nói:

“Tư tưởng của Mao Trạch Đông đã đem máu, nước mắt và tai họa đến cho Trung Quốc. Nó biến Trung Quốc thành một nơi của giả dối… mọi người không nói thật; họ lừa đảo nhau, và điều này đã dẫn đến sự suy đồi toàn diện vê đạo đức và tinh thần.”

Nhà phân tích Trung Quốc Li Shanjian nói rằng Cửu bình đã giúp ông thấy tại sao Đảng Cộng sản thường nói về cải cách nhưng không thêt thực sự thay đổi.

Li Shanjian nói:

“Vì sự tồn tại của chính mình, Đảng Cộng sản đã liên tục thay đổi thể chế nó. Khi nó làm điều gì đó mà mọi người đều cho là sai thì nó sẽ thí một hai đảng viên. Nó sẽ đổ mọi thứ tội cho những người đó. Những con dê thế tội đó được Đảng tạo ra vì sự tồn tại của chính nó.”

Ông Li nói rằng tương lai của Trung Quốc chỉ có thể nằm ngoài chế độ cộng sản:

“Nếu văn hóa truyền thống chân chính được phục hồi, thì những lý tưởng cộng sản sẽ bị phủ định. Hai cái đó không thể đồng thời tồn tại. Nếu không có văn hóa và các giá trị đạo đức truyền thống thì không có tương lai cho Trung Quốc. Vì thế để Trung Quốc có tương lai, chúng ta phải phủ định những giá trị của Đảng Cộng sản.”

Thời báo Đại Kỷ nguyên, phiên bản tiếng Hoa của The Epoch Times có trụ sở tại Mỹ đã đăng Cửu bình Cộng sản Đảng hôm 19 tháng 11 năm 2004. NTD sau đó đã chuyển thể Cửu bình thành một bộ phim tài liệu truyền hình

NTDTV

SAU ĐÂY LÀ VIDEO 9 BÌNH (CÓ TIẾNG VIỆT)

Bình luận 1

Bình luận 2

Bình luận 3

Bình luận 4

Bình luận 5

Bình luận 6

Bình luận 7

Bình luận 8

Bình luận 9


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc