Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Người nông dân và nhà hiền triết
Một nhà hiền triết đi ngang qua cánh đồng bỗng nhìn thấy những hàng mạ cấy trong ruộng thẳng tắp như giăng dây, bèn hỏi bác nông dân làm thế nào mà có được những hàng mạ thẳng băng như vậy. Bác nông dân cứ cúi đầu tiếp tục cấy, miệng cất tiếng mời nhà hiền triết cầm nắm mạ xuống ruộng cấy.


Nhà hiền triết xắn ống quần, lội xuống ruộng, cấy hết nắm mạ trong tay, rồi đứng nhìn mấy hàng mạ mình vừa cấy xong: Cây mạ cây cao cây thấp, hàng mạ cong queo không thẳng, trông thật chướng mắt. Ông hỏi bác nông dân. Bác nông dân bày cách: Khi khom người cấy, mắt phải nhìn vào một vật làm đích.
Nhà hiền triết làm theo lời khuyên trên, nhưng không ngờ lần này các hàng mạ cũng cong queo không thẳng hằng. Bác nông dân hỏi nhà hiền triết:
– Ngài có nhìn vào vật làm đích không?
– Có. tôi nhìn vào con trâu đang gặm cỏ bên kia bờ ruộng.
– Trời ơi! Con trâu vừa đi vừa gặm cỏ, do đó những hàng mạ ngài cấy cũng di động theo con trâu, nên chúng làm sao thẳng hàng được?
Lúc này, nhà hiền triết mới tỉnh ngộ, chọn một gốc cây làm đích.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc