Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Người Chiêm Thành đã đánh bại quân Nguyên như thế nào

Trong cuộc chiến chống lại quân Nguyên, nhiều nghiên cứu chỉ đề cập đến 3 lần Đại Việt đánh bại quân Nguyên, nhưng ít người nói về cuộc chiến mà quân dân Chiêm Thành đã đẩy lùi được quân Nguyên.

Chiến thắng của Chiêm Thành có ý nghĩa quan trọng, vì giúp biên giới phía nam của Đại Việt được giữ vững, phá mất kế hoạch dùng Chiêm Thành làm bàn đạp đánh từ phía nam lên của quân Nguyên.

Chiến thắng của Chiêm Thành cũng có sự giúp sức của bão tố trên biển cũng như viện binh từ Đại Việt. Vùng đất Chiêm Thành xưa kia nay đã thuộc về Việt Nam, và người Chăm Pa có thể tự hào đã đánh bại đội quân hiếu chiến và hùng mạnh nhất thế giới vào lúc đó.

Sau khi đánh bại nhà Tống, chiếm được Trung Quốc. Năm 1282 quân Nguyên cho sứ giả đến báo cho Đại Việt biết sẽ đưa quân tiến đánh Chiêm Thành nên muốn mượn đường để đánh Chiêm. Nhà Trần biết rõ nếu cho mượn đường quân Nguyên sẽ nhân cơ hội này chiếm ngay Đại Việt nên không đồng ý cho mượn đường.

Trước đó Chiêm Thành cũng biết rõ mối nguy đến từ đội quân hiếu chiến muốn chinh phục cả thế giới, nên từ 1266 đến năm 1270 vua Indravarman V liên tiếp gửi 4 phái bộ sang Đại Việt để kết liên minh chống lại quân Mông Thát.

Khi quân Nguyên sai sứ sang đe dọa khuyên Chiêm Thành nên đầu hàng, vua Indravarman V đã già yếu nên không dám quyết định, nhưng thái tử Harijit rất kiên cường đối đầu với quân Nguyên mà không  muốn hàng, một trong những cơ sở cho niềm tin ấy đó là sự liên minh rất chặt chẽ với Đại Việt lúc bấy giờ, quả nhiên sau này Đại Việt  đã mang viện binh tới giúp Chiêm Thành khi bị quân Nguyên tấn công.

Thái tử Harijit củng cố các chiến lũy tường thành, lên tinh thần cho các tướng sĩ cùng chuẩn bị bước vào cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn.

Không thể mượn đường của Đại Việt để đánh Chiêm Thành, quân Nguyên đánh Chiêm Thành bằng đường thủy, năm 1283 Toa Đô đưa 20 vạn quân đến Chiêm Thành thì bị sóng to gió lớn nên thiệt hại. Toa Đô phải cho các chiến thuyền tạm neo ngoài đảo, khó khăn lắm mới vào được vùng Quy Nhơn, nơi đây gần với kinh thành của Vua Chiêm.

Thủy binh Mông Cổ

Thủy binh Mông Cổ. (Ảnh từ motthegioi.vn)

Thái tử Haritji đem quân chống giữ bờ biển, quân Chiêm giao chiến với quân Nguyên suốt 6 tiếng đồng hồ rồi mới phải rút đi.

Quân Nguyên đưa quân đánh chiếm các nơi, Thái tử Haritji tính kế để làm chậm bước tiến quân Nguyên nhằm lo chuẩn bị thành trì chống giặc.

Mưu kế của Chiêm Thành nhằm có thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến

Một tướng của Chiêm Thành là Bảo Thoát Thốc Hoa vì kinh sợ trước sức mạnh của quân Nguyên  nên xin được ra hàng, nhưng đây thực chất là kế trá hàng của Chiêm Thành. Bảo Thoát Thốc Hoa bí mật cung cấp thông tin cho quân Nguyên, ông cho quân Nguyên biết tình hình Chiêm Thành đang rối bời, quan quân nhiều người nghe uy danh của Nguyên triều đều muốn đầu hàng, vì thế nên muốn mượn áo mũ của quân Nguyên để chiêu dụ người Chiêm ra hàng.

Ngày 15/3/1283, Bảo Thoát Thốc Hoa dẫn theo một số quan lại cao cấp của Chiêm Thành đến trại Toa Đô “xin hàng”. Thế nhưng có một người Hoa là Tăng Diên cũng ra hàng quân Nguyên, cho Toa Đô biết quân Chiêm đang hăng hái chuẩn bị thành trì sẵn sàng đánh trả quân Nguyên.

Toa Đô sai Tăng Diên đến đối chất với Bảo Thoát Thốc Hoa, nhờ lý lẽ sắc bén, Bảo Thoát Thốc Hoa đã làm chủ được tình thế, từ đó Toa Đô tin rằng quân Chiêm vì sợ hãi mà đã mất hết tinh thần chiến đấu.

Bảo Thoát Thốc Hoa nhận nhiệm vụ từ thái Tử Harijit muốn Toa Đô chú ý chiêu hàng mà trì hoãn việc tấn công, như thế quân Chiêm mới có thời gian chuẩn bị lực lượng.

Ông cho Toa Đô biết cần chiêu hàng người Chiêm vì quân Chiêm đã mất tinh thần chiến đấu, chứ chưa cần đưa quân đánh, sau này quân Chiêm sẽ hàng rồi thì đánh Chiêm sẽ dễ dàng.

Khi quân Chiêm đã hoàn thành bước chuẩn bị cho cuộc chiến rồi, Bảo Thoát Thốc Hoa nhận được lệnh trở về.

Bảo Thoát Thốc Hoa trá hàng giúp hoãn binh được 1 tháng, Nhờ đó Thái tử Harijit có thêm thời gian xây dựng thành gỗ hết sức vững chắc ở núi Nha Hầu với nhiều lớp hầm hào, cạm bẫy sẵn sàng đánh chặn quân Nguyên tiến vào Kinh đô.

Quân Chiêm từ các nơi cũng đã tập trung lại để Thái Tử chuẩn bị cho cuộc chiến; đặc biệt Đại Việt đưa 2 vạn quân chủ lực cùng 500 chiến thuyền đến giúp Chiêm Thành.

thủy binh nhà Trần

500 chiến thuyền của Đại Việt sang giúp Chiêm Thành đánh quân Nguyên. (Ảnh từ youtube)

Cuộc chiến chống quân Nguyên

Bảo Thoát Thúc Hoa trốn rồi, lúc này Toa Đô mới biết mình đã bị lừa, liền tổ chức tấn công. Tướng Trương Ngung đưa quân tiến qua núi Nha Hầu, nơi có thành gỗ mới xây của quân Chiêm. Tại đây quân Nguyên bị chặn lại không sao tiến được trước thành lũy phòng thủ vô cùng vững chắc của quân Chiêm.

Quân Nguyên tấn công thì bị bẫy đá, gỗ từ trên dốc cao thả xuống. Đồng thời quân Chiêm mai phục sẵn tấn công vào cả hai cánh và sau lưng quân Nguyên. Phía trước thì bị chặn, 3 bên còn lại  đều bị tiến đánh khiến quân Nguyên đại bại, tướng Trương Ngung phải mở đường máu cùng tàn binh chạy thoát về doanh trại.

quân-nguyen

Quân Nguyên phía trước thì bị chặn, 3 bên còn lại đều bị tiến đánh khiến quân Nguyên đại bại. Ảnh trithucvn.net

Không tiến quân được, lương thực lại cạn dần, Toa Đô phải cầu thêm viện binh, đồng thời chia quân đi các nơi để cướp lương thực.

Nhận thấy quân Nguyên đã yếu, Chiêm thành cho quân tấn công vào thành quân Nguyên, thế nhưng nơi đồng bằng lại là nơi quân Nguyên phát huy thế mạnh sở trường kỵ binh của mình, vì thế mà quân Chiêm thất bại, tuy thắng trận nhưng lực lượng quân Nguyên cũng bị tổn thất lớn.

Thái tử Harijit cho quân rút về cố thủ chặn vùng núi Nha Hầu. Đồng thời chia quân thành các toán nhỏ liên tục tấn công công hoặc phục kích quân Nguyên, khiến quân Nguyên phải mệt mỏi chống lại, lực lượng bị tiêu hao dần.

Muốn quyết chiếm Chiêm Thành, quân Nguyên cho thêm viện binh và mượn đường qua Đại Việt, thế nhưng Đại Việt một lần nữa từ chối.

Quân Nguyên ở Chiêm Thành đói khát, lại cứ phải liên tục chống lại các trận tập kích nên chán nản bỏ ngũ nhiều. Toa Đô nhận thấy không thể ở mãi vùng Quy Nhơn nên cho quân lên thuyền về phía bắc đến vùng Indrapura (tức Thừa Thiên Huế ngày nay) thì dừng lại trú quân. Quân Nguyên làm đồn điền, tự trồng trọt nhằm chủ động nguồn lương thực, đồng thời tiếp tục cầu xin viện binh.

Tháng 3/1284 quân Nguyên mới huy động viện binh 3 vạn quân cùng vài trăm chiến thuyền do A Tháp Hải chỉ huy đến Quy Nhơn, thì mới biết quân Toa Đô đã chuyển sang sang bắc.A Tháp Hải cho thuyền ngược ra bắc tìm Toa Đô nhưng dọc đường bị bão đánh cho tan tác khiến đám viện binh này hoàn toàn tan rã.

Bấy giờ quân Toa Đô không có lực để tiến đánh quân Chiêm nên chỉ thủ thành, cho quân tự trồng trọt nhằm có lương thực; quân Chiêm Thành cũng không dám khinh suất tấn công nên viết thư nghị hòa và yêu cầu Toa Đô về nước, nhưng Toa Đô vẫn cố chờ viện binh.

Toa Đô viết thư về triều nói nên tấn công Đại Việt trước. Hốt Tất Liệt đánh Chiêm Thành là vì muốn có bàn đạp từ phía nam đánh Đại Việt, nhưng thực tế cho thấy việc đưa quân đến Chiêm Thành theo đường biển quá xa xôi lại dễ gặp bão tố, vì thế nên quyết định tiến đánh Đại Việt.

Năm 1285 quân Nguyên đưa 50 vạn quân tiến đánh Đại Việt, Toa Đô lúc này cũng đưa quân từ phía nam tiến đánh Đại Việt, kết thúc cuộc chiến của quân Chiêm Thành chống lại quân Nguyên.

Sự kiên định của quân Chiêm Thành không chỉ giúp đánh bại quân Nguyên giữ được Giang Sơn, mà cũng giúp Đại Việt tránh được mối lo từ phương nam, vì nếu Chiêm Thành đầu hàng thì liên quân Nguyên cùng Chiêm Thành tiến đánh từ phương nam thì tình thế sẽ rất nguy hiểm.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Người Chiêm Thành đã đánh bại quân Nguyên như thế nào”

  1. vovanthat 31/07/2017

    Ngay xua, nuoc Dai Viet ta co the chi vien 500 tau thuyen + 20000 quân cho nuoc Chiem thanh thi qua that luc bay gio nuoc Dai Viet manh hon nuoc VN bay gio rat nhieu

    Reply

Ý kiến bạn đọc