Home » Cổ truyền, Văn hóa » Giữ gìn đức liêm khiết và lòng chung thủy

Ảnh minh họa (Nguồn: TalesofWisdom.com)

Yến Anh là hiền thần nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, là người nước Tề thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Một ngày nọ, Tề Cảnh Công là vua nước Tề muốn gả người con gái yêu cho Yến Anh, bèn đến nhà Yến Anh uống rượu. Trong lúc uống rượu thưởng nhạc, Tề Cảnh Công trông thấy vợ của Yến Anh bèn hỏi: “Đây là thê tử của khanh à?”

Yến Anh trả lời: “Thưa quả đúng như vậy”. Tề Cảnh Công nói: “Bà ta vừa già vừa xấu. Ta có một đứa con gái, tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, muốn gả nó cho khanh”.

Yến Anh lập tức đứng dậy, cung kính trả lời: “Vợ của thần vừa già vừa xấu, nhưng xưa kia khi nàng còn trẻ đẹp, thần đã cùng nàng chung sống lâu dài. Khi nàng còn trẻ đẹp, nàng đã trao thân gửi phận cho thần, nguyện cùng thần chung sống trọn đời. Nàng đã phó thác cuộc đời cho thần, và thần đã tiếp nhận lòng tin cậy của nàng. Nay Quân vương muốn ban con gái cho thần, nhưng làm sao thần có thể phụ bạc lòng tin của thê tử cho được?” Yến Anh bái mấy bái xin tạ ơn và từ chối.

Một lần khác, Điền Vô Vũ gặp Yến Anh ở nhà một mình. Sau đó một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mặc quần áo giản tiện và mái tóc đã bạc. Điền Vô Vũ liền chế giễu Yến Anh: “Người đàn bà đó là ai vậy?”

Yến Anh trả lời: “Bà ấy là thê tử của ta”.

Điền Vô Vũ nói: “Ngài là quan lớn đầu triều, thực ấp điền thuế thu vào bảy mươi vạn, tại sao lại nhận bà lão này làm vợ?”

Yến Anh trả lời: “Ta nghe nói, bỏ rơi một người vợ già là loạn đạo, ham thú vui lấy thêm thê thiếp trẻ tuổi là dâm đãng. Thấy sắc đẹp liền quên điều đại nghĩa, thấy phú quý liền vứt bỏ nhân luân, đó là xa rời đạo đức. Yến Anh ta làm sao có thể có hành vi dâm loạn, bất chấp nhân luân, chà đạp đạo đức cổ kim như thế được?”.

Lại một lần khác, có một thợ khéo là nữ nhân xin làm tôi tớ cho nhà Yến Anh. Nữ nhân nói: “Tôi là dân thường đến từ cửa đông thành, mong được gửi thân nơi nhà Ngài, xin được làm hầu thiếp”.

Yến Anh nói: “Đến hôm nay ta mới nhận ra mình không phải là kẻ hiền đức! Thời xưa kẻ chấp chưởng việc triều chính, đều để nhân sỹ, nông phu, nhân công, lái buôn ở tại chốn riêng biệt, nam nữ phân biệt không giao vãng với nhau. Thế nên nhân sỹ không phạm điều tà ác, nữ nhân không phạm điều dâm ô. Ngày nay ta quản lý quốc gia trăm họ, lại có nữ nhân muốn làm người của ta, nhất định là do ta có biểu hiện háo sắc, có hành vi không liêm chính”. Vì thế Yến Anh không tiếp nạp nữ nhân này.

Hoằng Nghị
(Theo Chanhkien.org)

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Giữ gìn đức liêm khiết và lòng chung thủy”

Ý kiến bạn đọc