Home » Tiêu biểu sideshow, Video » Cột sáng lạ xuất hiện khi Đoàn nhạc diễu hành Thiên Quốc biểu diễn

Vào ngày 19 tháng 9, Đoàn nhạc diễu hành Thiên Quốc ở New York, gồm có các học viên Pháp Luân Công, đã được mời biểu diễn trong một lễ hội nghệ thuật tại khu căn cứ quân sự Fort Hamilton. Đây là lần đầu tiên các học viên biểu diễn tại căn cứ quân đội. Trong video, có thể nhìn thấy cột ánh sáng xuất hiện trên đầu các học viên.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc