Home » Khám Phá, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Ấn Độ phát hiện tấm hổ phách niên đại 50 triệu năm
Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện hổ phách thời viễn cổ tại lớp trầm tích thuộc khu vực Tây Bắc Ấn Độ.
Một mẫu phẩm côn trùng trên tấm hổ phách.

Một mẫu phẩm côn trùng trên tấm hổ phách.

Trên tấm hổ phách, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hơn 700 loài côn trùng viễn cổ thuộc 55 chủng lớn, gồm các loài ong, mối và kiến…

Việc phát hiện này đã mở cánh cửa lớn cho công tác nghiên cứu hình thái sự sống côn trùng cách đây 50 triệu năm.

Việc so sánh sự khác nhau giữa mẫu phẩm loài côn trùng viễn cổ trong hổ phách vừa được phát hiện với hình thái sự sống hiện đại có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học từng bước tìm hiểu sâu hơn về quá trình tiến hóa của một số động vật.

Phát hiện trên được đăng trên tạp chí Viện khoa học quốc gia Mỹ.

Theo khoahoc


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc