Home » Blog Trí Thức, Tiêu Điểm » Cán cân quyền lực

Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng nói, chống tham nhũng rất khó vì ta tự đánh ta (ta ở đây tức là Đảng cộng sản).

Thứ hai, ông Cục trưởng cục phòng chống tham nhũng đã thừa nhận: tham nhũng là kẻ có quyền chức, chống lại có khi chúng tôi chết trước.

Thứ ba, ông Phó ban Nội chính trung ương cũng phải thẳng thắn: tham nhũng chỉ có cán bộ là đảng viên thôi.

Thứ tư, chính Chính phủ thừa nhận Chính phủ không chống được tham nhũng.

Vậy với dân chúng, họ làm gì có quyền hành hay quyền lực chính trị nào, ngoài tấm thân với bàn tay không, mà cả một tổ chức hùng hậu gồm công an, nhà tù, báo chí mà “đánh còn khó” và “đánh là ta tự đánh ta” thì mong gì dân chúng chống được tham nhũng?

Vậy với mong muốn có một cái lồng để nhốt quyền lực lại thì đã đến lúc cần một nhánh quyền lực độc lập khỏi đảng cộng sản để có thể kiểm soát, đối trọng và giải quyết vấn đề tự suy thoái của quyền lực hay chưa?

Vì chỉ có quyền lực mới giải quyết được vấn đề của quyền lực, chỉ có đảng phái khác mới giám sát và đấu tranh được với đảng phái khác trong cùng một thể chế chính trị.

Ảnh plo.vn

Ảnh plo.vn

Nếu không thể làm được điều đó, thứ nhất là trói đảng cộng sản lại bằng một đạo luật chính thức để hoạt động chứ không thể chỉ bằng cương lĩnh, nghị quyết hay điều lệ (không phải luật pháp), thứ hai là dùng một đảng phái khác đối trọng và kiểm soát lại với đảng cộng sản trong hoạt động, thứ ba, chỉ có tam quyền phân lập (dùng thiết chế toà án là trung tâm và cơ chế lưỡng viện, hành pháp là nhánh có thể phủ quyết luật của quốc hội, toà án xét xử cả tổng thống và các đạo luật nếu vi hiến), mới khiến con người được sống an toàn dù có đứng trước vành móng ngựa bởi sự cáo buộc của công tố hay cơ quan điều tra trong một nền tư pháp tranh tụng văn minh và khoa học thực sự.

Vì nếu sống trong trạng thái hiện tại, thì có những người sống cũng đã không được nói, mà rồi đến khi cận kề cái chết hay thậm chí đã bị vùi chôn trong cát bụi rồi vẫn còn không được cất lên tiếng nói của sự thật, của lương tâm con người mình.

Facebook luật sư Lê Luân


4 ý kiến dành cho “Cán cân quyền lực”

 1. lê uon ny 25/01/2017

  chống caí con đĩ mẹ thằng trọng lú cũng tham nhũng
  cứt nó còn ăn nưã .cứ việc ăn
  đi cho đến chết .nhân dân
  hãy tiêu diệt bọn lãnh đạo
  bất nhân ấy đi đừng hy sinh
  vì đảng khi chết nó không
  cho tưởng nhớ một nén nhang
  bọn này hãy thủ tiêu chúng đi
  năm 1979 hàng vạn chiến sĩ hy sinh bọn lãnh đạo nó đâu
  cho đến thắp nhang bất nhân
  như vậy mà hy sinh cho chúng
  hưởng hay sao..?

  Reply
 2. hai luá t 25/01/2017

  đúng thế TQ xâm lăng VN năm
  1979 hàng vạn bộ đội hy sinh cho tổ quốc mà bọn lãnh đạo
  cầm thú VN không cho người thân đến thắp nhang tưởng nhớ
  nó sợ ông cố nội nó là thằng Tàu vậy hy sinh làm gì cho uổng thân mình .haỹ quay đầu
  súng laị chiã vào đầu bọn lãnh đạo VN mà giết chúng đi
  cho hả dạ đừng ngu mà hy sinh
  cho bọn chúng ….

  Reply
 3. ĐẢNG VIÊN 06/02/2017

  Tốt mà sao bị dân chửi nhiều thế, từ người nông dân đến trí thức ai cũng chửi và xem thường. Đất nước này rất tươi đẹp vì khắp nơi toàn là khẩu hiệu, báo cáo số liệu giả dối, chính sách đa số chỉ phục vụ cho bọn cầm quyền còn dân nghèo thì chỉ khi xin ngân sách hay cứu trợ mới nêu ra. Ôi Việt Nam quê hương tôi.

  Reply

Ý kiến bạn đọc