Home » Truyện ngắn, Văn hóa » Câu chuyện lịch sử: Đạo đức xúc động lòng người
Ngày xưa có những câu chuyện rất hay và gây xúc động lòng người. Với câu chuyện của Lý Giang sau đây bạn sẽ cảm thấy đạo đức của ông thật đáng noi theo.

Theo “Tư Trị Thông Giám”, trong triều đại nhà Tùy có một vị quan tên là Vương Giới ở tỉnh Qi. Ông được lệnh dẫn lính hộ tống Lý Cang và 70 phạm nhân khác để đến một thành phố của thủ đô. Tất cả phạm nhân đều bị xiềng xích. Họ leo núi, lội sông. Sau khi chịu nhiều gian khổ rốt cuộc họ đến một thị trấn tên Niao Yang. Vương Giới ra lệnh cho họ nghỉ mệt tại đó. Các phạm nhân nằm dọc theo bên lề đường từng nhóm hai hoặc ba người. Mọi người đều than thở những cam go mà họ đã trải qua. Những người lính hộ tống phạm nhân cũng hoàn toàn kiệt sức. Vương Giới nhìn họ và không thể chịu đựng được khi thấy sự đau khổ của họ. Ông mới gọi tất cả lại rồi nói, “Các người xứng đáng bị trừng phạt vì phạm luật của đất nước. Nhưng những người hộ tống các người là vô tội. Họ cũng chịu gian khổ như các người. Các người có biết xấu hổ hay không?”.

Lời nói của Vương Giới làm cho các phạm nhân cảm thấy quá xấu hổ không chường mặt ra. Vương bèn ra lệnh mở xiềng xích cho các phạm nhân, và cho lính hộ tống ai về nhà nấy. Vương bảo với Lý Cang và các phạm nhân: “Bây giờ thì các người không còn chịu đau đớn vì xiềng xích nữa, và không còn có lính hộ tống đi theo các người để cùng chịu gian khổ. Các người hảy tự mình đi đến thủ đô. Nhưng mà các người phải có mặt tại đó đúng ngày giờ, nếu không ta sẽ chết thế cho các người.”

Nghe qua lời đó Lý Cang và các phạm nhân đều cảm động vì sự chân thật của Vương. Tất cả đều nói: “Xin Ông đừng lo. Ông đã lo lắng, tin tưởng chúng tôi, và chúng tôi sẽ không thất hứa. người nào mà để cho Ông bị rắc rối sẽ chết một cách khủng khiếp.”

Ngày giờ định đã đến. Tất cả phạm nhân đều đến đúng như chương trình đã định. Không trốn một người nào.

Giang Trương, Hoàng đế nhà Tùy nghe câu chuyện này, ông rất ngạc nhiên, bèn triệu Vương Giới vào triều khen ngợi việc làm này. Hoàng đế cũng triệu các phạm nhân và vợ con họ để đãi tiệc và tha thứ các tội lỗi của họ. Vị hoàng đế cũng ra lệnh: “Tất cả các quan viên lớn nhỏ phải noi gương của Vương Giới, để cảm phục thiên hạ bằng đức hạnh. Người thường phải xử sự như Lý Cang và các phạm nhân kia để thay đổi người xấu thành người tốt. Nếu được như thế thì thế giới sẽ được thái bình”.

Theo chanhkien.org

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc