Home » Posts tagged with "Đồng bằng sông cửu long"
han-man

Miền Tây bước vào đợt hạn mặn lịch sử do Trung Quốc chặn dòng Mekong

Trồng lúa nhưng gặt... rơm là điều vựa lúa cả nước sẽ không chỉ phải đối mặt không chỉ năm trước và năm nay. Trong 10-30 năm nữa, quốc gia sẽ đói gạo theo nghĩa đen, và cả những hậu quả lớn hơn nối nhau hiện ra. Đừng chỉ coi Trung Quốc là chủ mưu phá hoại đồng bằng bằng chiến ...Xem tiếp »