Home » Posts tagged with "diện tích lãnh thổ"
Tụ Long

Đôi bạn nhờ “nói khích” nhau mà đỗ tiến sĩ, lấy lại được vùng đất giàu có tài nguyên khoáng soản ở biên giới phía bắc (phần 2)

Trong khi Bùi Sĩ Tiêm làm 10 điều răn nêu ra những việc thiết yếu đối với vận mệnh Giang Sơn, thì trước đó Vũ Công Tể được tín nhiệm giao cho trọng trách giành lại vùng đất giàu tài nguyên ở biên giới phía bắc. >> Đôi bạn nhờ “nói khích” nhau mà đỗ tiến sĩ, lấy lại được ...Xem tiếp »
quan-tuong-dai-11

Nội hàm sâu sắc của “Thiên thư” trong bài thơ “Nam quốc sơn hà”

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” là bài thơ nổi tiếng nhất trong sử Việt, được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Đã là người Việt thì hầu như ai cũng biết đến bài thơ này. Trong sách giáo khoa từ trước đến này ...Xem tiếp »
Chùa Thiên Mụ

Chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ: (Phần 4) Chiêm Thành quy thuận, Cao Miên dâng đất

Khi chúa Nguyễn Phúc Tần mất, Nguyễn Phúc Thái lên ngôi, thời kỳ này lãnh thổ Đàng Trong có gì thay đổi. Năm 1691 Nguyễn Phúc Chu lên ngôi nối tiếp các đời chúa Nguyễn trước đó mở rộng lãnh thổ hơn về phương nam. >> Chúa Nguyễn ...Xem tiếp »