QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Ban biên tập chúng tôi đưa ra các điều khoản sử dụng website này để thông báo cho người sử dụng trang web www.tindachieu.com về một số quy định của chúng tôi.

1. Mục đích và Sử dụng: Trang www.tindachieu.com họat đông nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho đọc giả. Chúng tôi muốn làm rõ với những người đến thăm trang web này những quy định được áp dụng cho việc các bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Việc gửi thông tin: Chúng tôi tôn trọng tất cả các lời bình luận (comment) của đọc giả, giữ bí mật các thông tin mà các đọc giả gửi đến.

3. Việc lấy thông tin: Khi lấy thông tin tại www.tindachieu.com, cần ghi rõ nguồn từ www.tindachieu.com

4. Trách nhiệm: Ban biên tập www.tindachieu.com giữ quyền theo dõi trang web này ở mọi lúc.

5. Thông tin bài viết: Bài viết của chúng tôi có được từ thu thập các thông tin có chọn lọc từ những trang thông tin có uy tín, được dịch lại từ các trang báo điện nước ngoài, và do ban biên tập biên soạn, với mục đích cung cấp các thông tin hữu ích đến với đọc giả.

(Ban biên tập TinDaChieu)